Millî Kültür Mes'eleleri ve Maârif Dâvâmız

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-91-1
Sayfa Sayısı: 447
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1976
Baskı: 10

"Topraklarını kaybeden, türlü hezîmet ve mağlûbiyetler ile yüreği dağlayan Türk milleti insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuurunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görenek ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp yağmalanmadı... Harsı, haysiyeti, vekarı zedelenmedi.

İkbâlimiz ve istikbâlimiz adına, çocukluğu târihi ve mukaddesâtı ile bir sistem dâhilinde yüzyüze getirmek gerekir. Şu bir gerçektir ki dünü unutan bugünü de bilmez. Hele istikbal için ümit beslemesi pek abestir.

Memleket dert ve davalarına başını eğmiş bir vatandaşın bilmesi gereken bir gerçek vardır. O da bir ölüm kalım meselesi olarak ele alınması gereken keyfiyetin eğitim ve öğretim politikamız olduğu keyfiyetidir."