Mîmarlık ve Düşünce Dünyâmız

Yazar: İbrahim Numan
ISBN: 978-605-4750-67-2
Sayfa Sayısı: 304
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2021
Baskı: 1

“…yaratılmış her şeye tevhid nokta-i nazarından bakan bir gözün mevcûdattaki âhengi görmemesine, bunu yaratıcıya bağlamamasına imkân var mı? İslâm san’atkârı da mahlûkattaki âhenk ve güzelliğin hakikatine inmekle Hâlikin “san’atlı yaratma” sıfatını keşfetmiş; kâh mahlûka kâh Hâlika teveccüh ederek yaradılıştaki bu güzelliğin, âhengin, nisbetin esaslarını yâni “ilâhî estetiği” keşfe çalışmıştır.”

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2022/01/31/mimarlik-ve-tefekkur

https://www.yenisafak.com/yazarlar/omer-lekesiz/mimarinin-metafizigi-2061961

https://www.yenisafak.com/hayat/degisen-hayat-kaybedilen-sanat-3744978