Mîmarlık ve Düşünce Dünyâmız

Yazar: İbrahim Numan
ISBN: 978-605-4750-67-2
Sayfa Sayısı: 304
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2021
Baskı: 1

“…yaratılmış her şeye tevhid nokta-i nazarından bakan bir gözün mevcûdattaki âhengi görmemesine, bunu yaratıcıya bağlamamasına imkân var mı? İslâm san’atkârı da mahlûkattaki âhenk ve güzelliğin hakikatine inmekle Hâlikin “san’atlı yaratma” sıfatını keşfetmiş; kâh mahlûka kâh Hâlika teveccüh ederek yaradılıştaki bu güzelliğin, âhengin, nisbetin esaslarını yâni “ilâhî estetiği” keşfe çalışmıştır.”