Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Tek Cilt)

Yazar: İlhan Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-76-4
Sayfa Sayısı: 1412
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2009
Baskı: 4

Misalli Büyük Türkçe Sözlük"ün büyük ebatlı tek ciltlik halidir, içerik olarak aynıdır. Farklı dönemlerdeki yazılı ve sözlü dil örneklerini 61.000 madde, bunlardan türetilmiş 35.000 deyim ile 400 müellifin 1.000'e yakın eserinin taranmasıyla elde edilen 100.000 misalli bu temel başvuru eseri, Türkçemize bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı önemli bir hizmet olması bakımından dikkate değerdir. Kubbealtı Lugatı'nın ilk bilimsel danışma toplantılarına 1971 yılında ilim ve fikir adamları ile Türk dili üzerinde çalısmış akademisyenlerden olusan 12 kişilik bir heyetle başlanmıştır. Hazırlığı 1971, yazılması ise 1976 yılında başlayan Kubbealtı Lugatı, 34 sene süren ciddî ve zahmetli bir çalışmanın sonunda 2005 yılında tamamlanmıştır.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/kubbealti-sozlugu-8539