Misyonerlik Karşısında Türkiye

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-67-6
Sayfa Sayısı: 184
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1969
Baskı: 5

"Ey gāfil ve câhil Hıristiyan kardeşlerimiz!

Allah'ın kulu ve hazret-i Muhammed'in ümmeti olan biz Müslümanları neden tâciz ediyor, kendi hâlimize bırakmıyorsunuz? Biz Müslüman olmakla zâten hidâyete ermiş ve kurtulmuş bir ümmetiz. Onun için de, sizin kurtuluş müjdenize ihtiyâcımız yoktur. Asıl kurtuluşa ihtiyâcı olan sizlersiniz. Çünkü biz, Hazret-i Îsâ'yı Hak peygamberi olarak tanıdığımız halde siz Hazret-i Muhammed'i tasdik etmiyor, üstelik O'nun ümmetini yoldan çıkarmak için bu kadar zahmet ve külfetlere giriyorsunuz."