Mülâkatlar

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-15-3
Sayfa Sayısı: 503
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2005
Baskı: 2

Bu eserde, Sâmiha Ayverdi'nin 1940'lı yıllarda,evinde kendisini ziyâret eden, aralarında Mehmed Ali Aynî,Sâlih Zeki, Necip Fazıl,Safiye Erol ve Burhan Toprak gibi şahsiyetlerin de bulunduğu kimselerle yaptığı görüşmelerden zaptetmiş olduğu ve "tevhid" inancına sımsıkı bağlı hayat telakkîsini ve çeşitli konulardaki görüşlerini aksettiren karşılıklı konuşmaları bulacaksınız.