Murakka'-ı Hās

Tuğrakeş Bir Pâdişah: Sultan III. Ahmed

Yazar: M. Uğur Derman
Dil: Türkçe - İngilizce
Çeviren: İrvin Cemil Schick
ISBN: 978-975-6444-72-6
Sayfa Sayısı: 57
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2009
Baskı: 2

“Her Osmanlı pâdişahının tahta çıkışından ayrılışına kadar devleti temsîlen kullandığı hususî şekilli alâmete tuğra adı verilir. Tuğra kelimesi hükümdarın mühür ve imzası mânasını taşır. Tuğra için “yazmak” yerine “çekmek” fiili kullanılır; bununla vazîfeli kimselere nişancı, tuğrâî, tevkiî ve son devirde de tuğrakeş adı verilir. Osmanlı pâdişahları arasında hat san’atı eğitimi alan ve eser verenlerin sayısı 10’a yakındır. Fakat biri hâriç, hiçbiri tuğra çekmekle uğraşmamıştır. Bu pâdişah, hat sâhasında da ciddî eserler bırakan Sultan III.Ahmed’dir. İşte bu tuğra albümü, Sultan III.Ahmed’in ve devrinin şâheseridir.”

Bu nâdîde eser Türkçe ve İngilizce metinler birlikte basılarak dikkatlere sunulmuştur.