Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-02-7
Sayfa Sayısı: 116
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1963
Baskı: 4

Klasik Şark edebiyatının vasıflarından biri de büyük manzûmeler hâlinde söylenecek bir şiiri, çok kere, bir beyitte hattâ bir mısrâda söylemenin sırlarına ermektir. Böyle bir anlayışla söylenen şiir çeşitlerinden biri de rubâîdir. Rubâî, daha çok, bir tefekkür şiiridir. Büyük bir tefekkür konusunu, böyle bir tefekkür heyecânını, dört mısrâlık küçük bir söz kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek de rubâîde muvaffak olmaktır.