Sahhaf Râif Yelkenci

Yazar: Ahmed Güner Sayar
ISBN: 978-975-6444-96-2
Sayfa Sayısı: 168
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2012
Baskı: 1

Bir İnsaflı Sahhaf: "Sahhaf Râif Yelkenci"... Kitabı ehline satmayı, satıştan kâr etmeye tercih eden bir kitapçının hikâyesi... İstanbul, Bayezit’te Sahhaflar Çarşısı’nda sâdece yazma kitap ticâretini yapan Sahhaf Râif Yelkenci, alışılagelmiş sahhaf anlayışına uygun düşecek şekilde, küçücük dükkânını bir ilim ve sohbet meclisine çevirmiştir. Bir dönemin ünlü Türk münevverleri ile birlikte bâzı şarkiyatçılar da onun dükkânının müdâvimleri arasındaydılar. Bu kitap, belli bir zeminde ve zamanda bir sahhafın Türk kültür bereketine yaptığı katkıları dile getirmektedir...