Süheyl Ünver'in Irak Defteri:

Bağdâd-nâme

ISBN: 978-605-7450-71-9
Hazırlayan: Milad Salmani
Sayfa Sayısı: 303
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2022
Baskı: 1

Süleymâniye Kütüphânesi, A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi'ndeki bağışlar arasında yer alan 680 kayıt numaralı “Bağdad-nâme”, büyük İslâm hekim ve filozofu İbn-i Sîna'nın bininci doğum yılı münâsebetiyle 20-28 Mart 1952’de, Bağdad'da tertip edilen ihtifale ve Irak gezisine katılan rahmetli babam, A. Süheyl Ünver'in hazırladığı bir diğer seyahatnâmedir.

Irak hükümetinin davetlileri olarak, istanbul Üniversitesi'ni temsilen kongreye, Rektör Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan ile Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ateş ve eşi Müzehher Ünver'le katılan Süheyl Ünver, kongre oturumlarında önemli tebliğler sunmuşlardı. İhtifalin katılımcıları için tertiplenen programlar çerçevesinde yapılan Babil, Musul, Necef ve Kerbela ziyâretlerine dâir Ünver'in defterine aktardığı zengin notları, sayfaları süsleyen ufak çizimleri ve suluboya resimleri, bir anlamda onun “Bağdad'a Selâmı” mâhiyetindedir.

Gülbün Mesara

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/yazarlar/taha-kilinc/suheyl-unverin-defterleri-2063615

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/890847.aspx

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2569728

https://www.yenisafak.com/hayat/evliy-celebi-torunu-evliy-i-cedd-suheyl-unver-3893470