Târih ve Tasavvuf Sohbetleri

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-7663-76-8
Sayfa Sayısı: 287
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1984
Baskı: 6

İnsan ister hâkim, ister devlet adamı, ister fen adamı, ister sanatkâr, ilâhiyatçı, şâir, edip ve başka meslekten olsun, içinde bir vicdan dünyâsı bulunabildiği ölçüde insandır. Bu bakımdan devlet idâresi de; adâlet icrâ edebilmek de; bir sanat vücûda getirebilmek de; aslında, insan rûhunun bir ilâhîsidir.