Tuhfe-i Ken’ân

Armağan

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-975-9826-28-4
Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Sayfa Sayısı: 127
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2018
Baskı: 1

Hadîs-i Şerifler ve Kasîde-i Bürde’nin Manzum Tercümesi

İlk Yayın Tarihi: 1911 (Eski Harflerle)

“Ken’an Rifâî Hazretleri yazmış olduğu Mukaddime-i Risâle’de, ‘Medîne-i Münevvere’de (Allah onu kıyâmet gününe kadar şereflendirsin!) 340 kadar Hazret-i Peygamber’in hadislerinden çıkarabildiğim yüce mânâlar ile Kasîde-i Bür’e’nin manzum olarak şerefli mânâlarını ihtivâ etmektedir.’ diyerek eserini takdim etmektedir…

…Bu ifadeden, eserin hadîs-i şerif tercümelerinden meydana gelen birinci bölümünü ve Peygamber Efendimiz’e övgü olan ikinci bölümünü, Ken’an Rifâî Hazretlerinin, Medîne-i Münevvere’deki ikāmet ve ziyâretlerinden bir nişâne ve hâtıra, din ve tarîkat kardeşlerine bir “Tuhfe” yâni “Armağan” olarak hazırlamış olduğu anlaşılmaktadır.”