Türk - Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-05-4
Sayfa Sayısı: 424
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1970
Baskı: 4

Bizce mühim olan, Türk-Rus alışveriş ve muharebelerini kronolojik olarak anlatmaya çalışmak olmayıp buçekişme ve cenkleşmelerin tablosunu verirken o kanlı savaşların hagi ideolojik sebepler yüzünden hazırlanmış olduğunu belirtmeye uğraşmaktır.

Bu sebeple de eserin şematik çatısını kurarken, kılıçların ve kalkanların ardı sıra yürümeyi arka plana bırakmış bulunuyoruz. Zira gāyemiz, Rus komşuluğu muvâcehesinde jeopolitik ve etnik sebeplerden doğmuş olan Türk-Rus mücâdelesinin bir sentezine gidebilmektir.