Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler (Ciltli)

Yazar: İnci A. Birol - Prof. Dr. Çiçek Derman
Dil: Türkçe - İngilizce
Çeviren: Dr. Necmi Dayday
ISBN: 975-76630-7-7
Sayfa Sayısı: 204
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 1991
Baskı: 1

Kitapta klasik sanatlar içinde müstesnâ bir yeri olan Türk tezyînâtının temelini teşkil eden motifler konu edilmiştir. Yazarların otuz seneye yaklaşan bir çalışma birikimi ve hocalarından aldıkları şifahi bilgilerin ışığında ortaya koydukları eserde motiflerin Türkçe ve İngilizce açıklamaları, çeşitleri ve çizimleri verilmektedir.