Türkçenin Sırları

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-7663-77-5
Sayfa Sayısı: 317
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1972
Baskı: 67

"Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veyâ ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hattâ sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de târihi vardır.Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlâtlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlâtlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler."