Türkiye'nin Ermeni Meselesi

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-21-4
Sayfa Sayısı: 344
Boyut: 13.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 1976
Baskı: 7

Yüzyıllardır Türkiye Ermenileri, Garblı devletler ve bilhassa İngiltere, Rusya ve nihâyet Amerika tarafından, kendi siyâsî çıkarları adına tahrik edilirken, istiklâl fikrini kuvvetlendirmek yolunda, Türkler'le Ermeniler arasındaki etnik ve dînî farklar bir yem olarak kullanılmıştır. Memleket nüfûsu içinde ancak bir avuç yeri olan Ermeni cemaatinin kulağına, dış çevrelerce bir istiklâl vaadi fısıldanarak, aslında ise kendi siyâsî gāye ve menfâatlerinin tahakkukuk yolunda bu zavallı insanlar, bir değersiz malzeme olarak kullanılmış olduklarının ne yazık ki hâlâ farkında değillerdir.