Üsküdar'ın Üç Sırlısı

Yazar: Ahmed Yüksel Özemre
ISBN: 978-975-6444-09-2
Sayfa Sayısı: 112
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 2004
Baskı: 10

Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan Üsküdâr'a vedîa!
Ahvâl, etvâr yönünden de herbiri bir bedia.

Üsküdâr'da bu üç sırlı melâmî-meşreb zevât,
Ehl-i Beyt-i Resûlullāh aşkında etti sebât.

Kimsecikler fark etmedi, kime oldular bende;
Erimişce yaşadılar cemiyyetin içinde.

Kıldı Hikmet bu zevâtı, bizâtihî azîzân;
Edebleri cihetiyle: pür temkin  ve pür iz'ân.

Hakk'ın lûtfu olmuşlardı pek az bir muhibbâna,
Bütün herkes âşık idi onlardaki rüchâna.

Onlar için, bizâtihî farksızdı zâhir, bâtın.
Hâtırâsı bile lûtuf, bu mubârek zevâtın.

Bu azîzân Üsküdâr'a vurulmuş bir mühürdü.
Vakt-i mev'ûd dolduğunda, hepsi Hakk'a yürüdü.

Var mı hâlâ Üsküdâr'da onlar gibi Sırlı'lar?
Bunu bilmek, heyhât,  muhâl! "Onlar", kendini sırlar.