Yaşayan Ölü

Yazar: Sâmiha Ayverdi
ISBN: 978-975-7663-16-4
Sayfa Sayısı: 224
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1942
Baskı: 12

"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; rûhun kıvam bulması da hakîkati haber vericidir. Şu hâlde, rûhu hakîkatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor.

Yaşayan, devam eden onlar... Ölseler de ölmeyen gene onlar!"