Yemen ve San'a Târihi

Yazar: Ahmed Râşid Paşa
ISBN: 978-975-7618-58-4
Hazırlayan: Güllü Yıldız - Filiz Dığıroğlu
Sayfa Sayısı: 404
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2015
Baskı: 1

İstanbul Fetih Cemiyeti’nin yayınladığı Yemen ve San’a Târihi eseri 1872 ilâ 1874 yılları arasında Yemen’de on dört aylık askerî harekâtın içinde bulunan Ferik Ahmed Râşid Paşa‘nın hatıralarıdır. Ancak müellif bu hatıralara Osmanlı Devleti’nin 1495-96 dan itibaren faaliyetlerini, fethini de ilave ettiği gibi Yemen’in zirâî ve tabiî kaynaklarını, coğrafî yapısını, iklîmini, çeşitli mezhep ve inanışlarını da ekleyerek eserini zenginleştirmiştir.