Sâmiha Ayverdi Arşivi - Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantıları

 • 26 Kasım 1980, Türk Kadınları Kültür Derneği, İstanbul
 • 26 Nisan 1986, 7 Büyükler Toplantısı, Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul
 • 1988, Yazarlığının 50. Yılında Bir Türk Anası, Türk Kadınları Kültür Derneği, Ankara
 • 1988, Edebiyatçılarımız Sâmiha Ayverdi İçin Ne Dediler?
 • 5 Mart 1988, 50’inci Yılında Tefekkür ve San’at Cephesi İle Sâmiha Ayverdi, Aydınlar Ocağı, İstanbul
 • 13 Mart 1993, Mensur Şiir Günü, Türk Kadınları Kültür Derneği
 • 19 Mart 1994, Sâmiha Ayverdi’nin Vefâtının Birinci Yıldönümü İçin Anma Toplantısı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 30 Nisan 1994, Vefâtının 1. Yıldönümü Münâsebetiyle Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Türk Kadınları Kültür Derneği, İstanbul
 • 3 Ekim 1994, Dünden Bugüne Programı, Samanyolu T.V.
 • 12 Kasım 1994, Cemiyetimizin Temel Taşları Âbide Şahsiyetler-1 Mütefekkir Yazar Sâmiha Ayverdi, Türk Kültür ve Sanat Derneği, İzmir
 • 1 Nisan 1995, Sâmiha Ayverdi Ve Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Anma Merâsiminde ve Dost Kitabının Tanıtımı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 1 Şubat 1996, Koyunbaba Parkı Anma Merâsimi, İstanbul
 • 8 Nisan 1996, Bağ Bozumu, İzmir (M. Kadri Karabela’nın 7 Mayıs 1996 târihli yazısında böyle bir toplantı yapıldığı işâret edilmektedir.)
 • 15 Nisan 1996, T.R.T. Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri (Hancı’dan Bir Eser), Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 5 Nisan 1997, Sâmiha ve Ekrem Hakkı Ayverdi’leri Anma Toplantısı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 1998, Vefâtının 5. Sene-İ Devriyesi İçin Vâkıfları Anma Günü, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • Kasım 1998, Cumhuriyetin 75. Yılı Sempozyumu, Ankara (Bu sempozyumda Nazlı Kaner Sâmiha Ayverdi hakkındaki bir tebliğ sunmuştur.)
 • 21 Nisan 1998, Sâmiha Ayverdi Yıldönümü Anma Paneli, Boğaziçi Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler Kulübü Millî Kültür Komisyonu, İstanbul
 • 25 Mart 1999, Sâmiha Ayverdi Yıldönümü Anma Paneli, Boğaziçi Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler Kulübü Millî Kültür Komisyonu, İstanbul
 • 16 Ekim 1999, Dile Gelen Taş’ın Tanıtım Toplantısı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 26 Şubat 2000, Sâmiha Ayverdi Anma Toplantısı, Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı, Ankara
 • 25 Mart 2000, Büyük Mütefekkir ve Yazar Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Kütahya Aydınlar Ocağı, Kütahya
 • 1 Nisan 2000, Kubbealtı Vâkıflarını Anma Günü, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul
 • 15 Nisan 2000, Gençlerin Gözüyle Sâmiha Ayverdi Paneli, Türk Kadınları Kültür Derneği, Manisa
 • 22 Mart 2001, Sâmiha Ayverdi Hakkkında Radyo Konuşması, Çağ Fm
 • 15 Mayıs 2001, Aile Haftası Kutlama Programı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul (Bu Programda Zeynep Uluant “Sâmiha Ayverdi’de Aile Kurumu” konulu bir konuşma yapmıştır.)
 • 6 Nisan 2002, Vâkıflar Günü ve Râtibe Kitabının Tanıtımı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 2003, Vefâtının 10. Yıldönümünde Sâmiha Ayverdi, Kütahya Aydınlar Ocağı, Kütahya
 • 22 Mart 2003, Vefâtının Onuncu Yılında Sâmiha Ayverdi, Türk Kadınları Kültür Derneği, Ankara
 • 24 Mart 2003, Sâmiha Ayverdi’nin Vefâtının 10. Yıldönümü İçin Anma Toplantısı, Türk Kadınları Kültür Derneği, Manisa
 • 5 Nisan 2003, Sâmiha Ayverdi’nin Vefâtının Onuncu Yılı Dolayısıyla Anma Toplantısı
 • 12 Nisan 2003, Sâmiha Ayverdi’nin Onuncu Vefât Yılı Dolayısıyla Anma Toplantısı, Türk Kadınları Kültür Derneği, Konya
 • 18 Nisan 2003, Vefâtının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul
 • 6-7 Haziran 2003, Vefâtının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi’nin Hâtırasına Sempozyum, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara
 • 15 Kasım 2003, Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
 • 13 Aralık 2003, Vefatının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
 • 30 Eylül 2005, Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi, İstanbul
 • 30 Eylül 2005, Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi Hâtıra Kitabının Tanıtımı ve Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul
 • 1 Ekim 2005, Doğumunun Yüzüncü Yılı Münasebetiyle Sâmiha Ayverdi Programı, Altay Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Ankara
 • 12 Kasım 2005, Bir Kadın Bir Yüzyıl, Türk Kültür ve Sanat Derneği, İzmir
 • 15 Kasım 2005, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Paneli, Türk Kültür ve Sanat Derneği, İstanbul
 • 19 Kasım 2005, Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi’yi Anma Programı, Türk Kadınları Kültür Derneği, Kütahya
 • 26 Kasım 2005, Doğumunun 100. Yılında Sâmiha Ayverdi ve Kimlik Meselemiz, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 7 Aralık 2005, Kadın ve Tasavvuf, Türk Kadınları Kültür Derneği, İstanbul
 • 25 Şubat 2006, Doğumunun Yüzüncü Yılı Münasebetiyle Sâmiha Ayverdi II, Altay Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Ankara
 • 3 Mart 2006, Dünya Kadınlar Günü Programı, Avrasya Vakfı, (Bu programda Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant ‘’Sâmiha Ayverdi, Türk Kadın Kimliği” konulu bir konuşma yapmışlardır)
 • 1 Nisan 2006, Vâkıfları Anma Günü, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 30 Nisan 2006, Sâmiha Ayverdi’de Tasavvuf Ve İnsan, Türk Kadınları Kültür Derneği-Altay Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Ankara
 • 15 Mayıs 2006, Vakıflar Haftası Münâsebetiyle Vakıfların Toplum Hayâtındaki Yeri ve Sâmiha Ayverdi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı - Atatürk Meslekî Eğitim Merkezi, İstanbul
 • 22 Mart 2008, Ölümünün 15. Yılında Sâmiha Ayverdi İçin Vefa Gecesi, Konya Aydınlar Ocağı, Konya
 • 29 Aralık 2008, Düşünce ve İman Hayatımızda Samiha Ayverdi Konferansı, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ankara
 • 22 Mart 2009, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Türk Kadınları Kültür Derneği, Ankara
 • 7-8 Kasım 2009, 40 Vakıf İnsana Vefa, Türkiye Millî Kültür Vakfı, İstanbul
 • 11 Aralık 2009, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Programı, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 20 Kasım 2010, Sâmiha Ayverdi Konferansı, Temple University, Philadelphia/A.B.D.
 • 14 Nisan 2011, Sâmiha Ayverdi’nin Dünyasına Yolculuk, Eskader, İstanbul
 • 28 Ocak 2012, Sâmiha Ayverdi Düşüncesi, İlesam Cumartesi Söyleşileri, Ankara
 • 2 Mart 2012, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Gecesi ve Hancı Konseri, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir
 • 6 Mart 2012, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Günü, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 30 Mart 2012, Sâmiha Ayverdi Konferansı, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul
 • 2 Mart 2013, Sâmiha Ayverdi’nin Din ve Tasavvuf Anlayışı - Cumhuriyetten Günümüze Sâmiha Ayverdi, Altay Vakfı ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara
 • 2 Mart 2013, Sâmiha Ayverdi Konulu Sohbet, İlk Tohum Kültür Araştırma Derneği, İstanbul
 • 15 Mart 2013, Vefâtının 20. Yılında Sâmiha Ayverdi Konulu Panel ve Konser, Türk Kadınları Kültür Derneği, Kütahya
 • 16 Mart 2013, Vefâtının 20. Yılında Sâmiha Ayverdi’yi Anma Gecesi ve Hancı Konseri, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir
 • 21 Mart 2013, Sâmiha Ayverdi Konulu Sohbet, Eskader, İstanbul
 • 22 Mart 2013, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Fâtih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul
 • 23 Mart 2013, Vefâtının 20. Yılında Sâmiha Ayverdi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 3 Nisan 2013, Sâmiha Ayverdi Konulu Panel, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 6 Nisan 2013, Vâkıflârı Anma Toplantısı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul
 • 18 Nisan 2013, Sâmiha Ayverdi’yi Anlamak, Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyâtı Bölümü, Ankara
 • 24 Nisan 2013, Sâmiha Ayverdi ve Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul
 • 24 Nisan 2013, Sâmiha Ayverdi’yi Anmak ve Anlamak, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul
 • 25 Nisan 2013, Liseler Arası Sâmiha Ayverdi Kitaplarını Okuma Yarışması, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 30 Nisan 2013, Balkan Hanımefendisi Sâmiha Ayverdi’yi Anma Gecesi, Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Üsküp
 • 10 Mayıs 2013, Sâmiha Ayverdi Paneli, Kurtuba Kitap, Ankara
 • 31 Ekim 2013, Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
 • 1 Kasım 2013, Vefâtının 20. Yılında Sâmiha Ayverdi Konseri, T.B.M.M. Millî Saraylar Dâire Başkanlığı İstanbul Târihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul
 • 29 Kasım 2013, Ölümünün 20. Yılında Kadın Yazarlarımızdan Sâmiha Ayverdi Paneli, Priştine Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Priştine
 • 14 Aralık 2013, Manevî Kurucusu Mütefekkir Yazar Muhterem Sâmiha Ayverdi’nin Vefatının 20. Yılı Vesilesiyle Hazırlanan Panel ve Konser, Türk Kadınları Kültür Derneği, Ankara
 • 20 Aralık 2013, Kadın Yazarlığın Tarihi Sâmiha Ayverdi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul
 • 2014, Sâmiha Ayverdi Makale Yarışması, Türk Kadınları Kültür Derneği, Ankara
 • 21 Mart 2014, Sâmiha Ayverdi Anma Günü 2014, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 19-20 Nisan 2014, Kadın Hayatlarını Yazmak, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul (20. ve 29. oturumlarda Sâmiha Ayverdi hakkında 3 adet bildiri var)
 • 16-22 Mart 2015, Sâmiha Ayverdi’ye Vefa Haftası, Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San’at Derneği - Kütahya Aydınlar Ocağı Derneği, Eskişehir
 • 24 Mart 2015, Sâmiha Ayverdi Anma Günü, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 29 Mayıs 2015, Osmanlı’dan Cumhuriyete Değişim Portresi: Münevver Bir Kadının İzlenimleri, Pırıltı Dergisi-Centre For Public Debate, Hollanda
 • 24 Mart 2016, Vefâtının 23. Yılında Sâmiha Ayverdi, Türkkad, Ankara
 • 24 Mart 2016, Sâmiha Ayverdi’yi Anma Günü, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, İstanbul
 • 14 Ekim 2018, Vefâtının 25. Yılında Sâmiha Ayverdi’nin Hâtırasına Din, Toplum ve Hayat Sempozyumu, Altay Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu
 • 24 Kasım 2018, Yazar - Mütefekkir Sâmiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Türk Kültür Ve Sanat Derneği, Fuar Gençlik Tiyatrosu İzmir