Faaliyetler

22
Şubat
2021
Pazartesi Saat: 20.30
Osmanlı Türkçesi Başlangıç Dersleri
16
Şubat
2021
Salı 21.00
İleri Rika ve Divani Dersleri
15
Şubat
2021
Pazartesi 21.00
Arşiv Belgeleri ve Rika Dersleri
12
Ocak
2021
Osmanlı Türkçesi Grameri-1 Semineri
Saat: 18.00
14
Temmuz
2020
Osmanlı Türkçesi Grameri-1 (Vezinler) Semineri
İpek Dağlıoğlu
15
Haziran
2020
Başlangıç Seviyesi Farsça Dersleri
Dr. Mîlâd Salmânî