Faaliyetler

29
Ocak
2021
Musiki Sohbetleri-4 Cuma Saat: 20.30'da
İncila Bertuğ Youtube Canlı Yayınında
25
Ekim
2020
Kubbealtı Vakfı 50. Yıl Programı
Konuşmacı: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
29
Şubat
2020
Türk Edebiyâtının Rumeli Hâli
Doç. Dr. Mehmet Samsakçı
22
Şubat
2020
Türk Dili ve Klasik Türk Düşüncesi
Prof. Dr. Tahsin Görgün
08
Şubat
2020
İsâ Yusuf Alptekin’in Vefâtının 25. Yılı Münâsebetiyle: Millî Birlik ve Türkistan Şiiri
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
01
Şubat
2020
Türkçesiz Türkler
Yağmur Tunalı
25
Ocak
2020
Osmanlı Askerî Mîmarlığında Dönemler ve Değişimler: Erken 15. Yüzyıldan Geç 19. Yüzyıla
Prof. Dr. Uğur Tanyeli
18
Ocak
2020
Birûnî, Zamânı ve Eserleri
Prof. Dr. Atilla Bir
11
Ocak
2020
Osmanlı'da Devlet ve Ulemâ Üzerine Bâzı Gözlemler
Prof. Dr. Mehmet İpşirli
28
Aralık
2019
Klasik dönem Osmanlı Hilâfet Algısına Dâir Düşünceler
Prof. Dr. Feridun Emecen