Faaliyetler

20
Aralık
2019
Safiye Erol’un Dünyası
Dr. Neslihan Tırlı
13
Aralık
2019
Mesnevî’yi Hz.Şârih’ten Okumak: İsmâîl Rüsûhî-i Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi
Dr. Erdoğan Taştan
06
Aralık
2019
Safevi Târihçileri'nde Osmanlı Algısı
Doç. Dr. Şefaattin Deniz
29
Kasım
2019
Ahmed Efendi'den Fazıl Ahmed Paşa'ya: Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın Hayatı ve İlmî Hamiliği Üzerine Notlar
Dr. Fatih Çalışır
22
Kasım
2019
Türk'ün Aklına Girmek ya da İngiliz Misyoner Faaliyetleri (1839-61)
Dr. Harun Tuncer
15
Kasım
2019
Kaybolan Tarih: Beşiktaş Mevlevihanesi
Dr. Gökben Pala Azsöz
08
Kasım
2019
İmparatorluğun dönüşümünü Liman Şehrinden okumak: İzmir 1580 - 1780
Dr. Mehmet Kuru
01
Kasım
2019
Müstensihin Dünyası: Dede Korkut Oğuznâmeleri Örneği
Dr. Gürol Pehlivan
25
Ekim
2019
Rum Abdalları ve Bektaşilerde İnancın Dönüşümü
Dr. Zeynep Oktay Uslu
18
Ekim
2019
Keçeci-zâde İzzet Molla: Dîvan Şiirinin Son Üstâdı
Dr. Ali Emre Özyıldırım