Faaliyetler

31
Ocak
2020
Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Mûsikînin Himayesi
Dr. Selman Benlioğlu
25
Ocak
2020
Osmanlı Askerî Mîmarlığında Dönemler ve Değişimler: Erken 15. Yüzyıldan Geç 19. Yüzyıla
Prof. Dr. Uğur Tanyeli
24
Ocak
2020
Ney sazında Halil Dikmen Tavrı
Cüneyt Aydın
18
Ocak
2020
Birûnî, Zamânı ve Eserleri
Prof. Dr. Atilla Bir
17
Ocak
2020
Üsküdar'ın Târihsel Dönüşümü ve Koruma Sorunları
Dr. Alidost Ertuğrul
11
Ocak
2020
Osmanlı'da Devlet ve Ulemâ Üzerine Bâzı Gözlemler
Prof. Dr. Mehmet İpşirli
10
Ocak
2020
Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye İlk Çevirileri
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya
04
Ocak
2020
Konser
Güzin Değişmez
03
Ocak
2020
Geçmişten Günümüze Kütüphânelerde Zararlılarla Mücâdele: Geleneksel ve Modern Yöntemler
Esra Keleş
28
Aralık
2019
Klasik dönem Osmanlı Hilâfet Algısına Dâir Düşünceler
Prof. Dr. Feridun Emecen