Faaliyetler

27
Aralık
2019
Eski Köye Yeni Roman - Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980)
Dr. Erkan Irmak
21
Aralık
2019
Şehirler, Şehirliler ve Şehrengizler
Dr. Kamil Uğurlu
20
Aralık
2019
Safiye Erol’un Dünyası
Dr. Neslihan Tırlı
14
Aralık
2019
Osmanlı Tıbbında Sağlıklı Yaşam
Prof. Dr. Ayten Altıntaş
13
Aralık
2019
Mesnevî’yi Hz.Şârih’ten Okumak: İsmâîl Rüsûhî-i Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi
Dr. Erdoğan Taştan
07
Aralık
2019
Fikret Karakaya sohbet
Bezmara Konseri
06
Aralık
2019
Safevi Târihçileri'nde Osmanlı Algısı
Doç. Dr. Şefaattin Deniz
30
Kasım
2019
Osmanlı Minyatürlerinde ve Sinemada Târih Algısı ve Anlatımı
Prof. Dr. Zeynep Tarım
29
Kasım
2019
Ahmed Efendi'den Fazıl Ahmed Paşa'ya: Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın Hayatı ve İlmî Hamiliği Üzerine Notlar
Dr. Fatih Çalışır
23
Kasım
2019
Eski Türk Kültürünün Dayandığı Temeller
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl