Faaliyetler

22
Kasım
2019
Türk'ün Aklına Girmek ya da İngiliz Misyoner Faaliyetleri (1839-61)
Dr. Harun Tuncer
16
Kasım
2019
Müzikli Sohbet: Dalgalanır Sesiyle Seyyid Nuh
Bülent Aksoy
15
Kasım
2019
Kaybolan Tarih: Beşiktaş Mevlevihanesi
Dr. Gökben Pala Azsöz
09
Kasım
2019
Osmanlı ve Babürîlerin Dünyasında Saraylar İçin Üretim
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
08
Kasım
2019
İmparatorluğun dönüşümünü Liman Şehrinden okumak: İzmir 1580 - 1780
Dr. Mehmet Kuru
02
Kasım
2019
Milli Mücâdele Dönemi Edebiyâtı
Prof. Dr. Abdullah Uçman
01
Kasım
2019
Müstensihin Dünyası: Dede Korkut Oğuznâmeleri Örneği
Dr. Gürol Pehlivan
26
Ekim
2019
Erken Cumhûriyet Dönemi Mîmarlığından bir Kesit: M.N. Nigizberk Arşivi
Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu
25
Ekim
2019
Rum Abdalları ve Bektaşilerde İnancın Dönüşümü
Dr. Zeynep Oktay Uslu
19
Ekim
2019
Tevrat-İncil ve Kuran’ın Mukayesesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman